Miljøpolitik

Miljøpolitik
I forbindelse med modtagelse af jern- og metalskrot og miljøbehandling af biler holder vi focus på behandling af affaldet, så miljøet og mennesker ikke udsættes for miljøskadelige stoffer i uønsket omfang.

Vor politik er endvidere at overvåge og kunne dokumentere vore miljømæssige handlinger på alle niveauer – både overfor vore leverandører, kunder og div. myndigheder. Ligeledes er der indført foranstaltninger til forebyggelse af forurening og opretholdt beredskabsplan i tilfælde af forurening.

Vore miljø- og arbejdsmiljømæssige aktiviteter styres gennem et certificeret miljøstyringsystem. Således at alt bliver registreret og ajourført indenfor de gældende love.

Desuden ønsker vi at fremme genvindingstanken mest muligt.

Klima & Genvinding

Genvinding af jern- og metalskrot er noget af det mest klimavenlige man kan tænke sig !

Når f.eks. 1 ton aluminium indsamles, oparbejdes og omsmeltes, spares miljøet for 9.000 til 10.000 kg CO2-udledning – sammenlignet med aluminium fremstillet af jomfrueligt malm.

På verdensplan genvindes ca. 3 mio. tons aluminium pr. år, hvilket således sparer miljøet for en udledning på ca. 30 mio. tons CO2 !

Ca. halvdelen af verdensproduktionen af jern – 500 mio. tons – udgøres af genvundet jern, hvilket giver en CO2-besparelse på mellem 600 og 800 mio. tons pr. år.

DU kan også gøre en indsats !

Kast ikke jern og metaller i skraldespanden, men aflevér det til genvinding – f.eks. hos os !….. Og så betaler vi oven i købet for det !

Der er mange alu dåser der går igennem folkets hænder herhjemme……75 dåser vejer 1 kg.
Tager vi så 100 kg. Alu dåser spares miljøet for 1000 kg. CO2.

Blot en 10% forøget genvinding på verdensplan vil spare miljøet for omkring 100 mio. tons CO2 !!! Det er ca. dobbelt så meget som Danmarks samlede CO2-udledning, der i 2008 var på 51,4 mio. tons.

Lidt flere tal:

Når 1000 kg genvindes, spares miljøet ca. for følgende CO2-udledning:

Jern                  1.770 kg CO2

Rustfrit stål       3.600 kg –

Aluminium      11.600 kg –

Nikkel             15.000 kg –

Kobber           19.000 kg –

Zink                20.000 kg –

Bly                  20.000 kg –

Negativliste

Radioaktivt materiale
Asbest og asbestholdige produkter

Farligt affald, som vi ikke er godkendt til at oparbejde
Tromler, beholdere og tanke med væsentligt indhold af farligt affald.
Lukkede trykbeholdere af enhver slags
Materialer indeholdene let fordærvelige fødevarerester/organiske materialer
Giftmærkede stoffer og giftmærket emballage
Sprængstoffer

Køleskabe, fryser og lysstofrør afleveres på den kommunale genbrugsplads.